Lenette van Dongen eenzaam, maar toch gelukkig aan de top

Door Ton Henzen op Meppeler Courant

MEPPEL - Na twee uur onafgebro­ken zoeken naar geluk en gewone tevredenheid bereikt ze de top van een berg. Daar is ze aan het begin van haar nieuwe programma Hoog­seizoen abseilend vanaf gekomen. Met beide lange benen op de grond zoekt ze op een heerlijke manier contact met het publiek. De bezoe­kers helpen mee om de in de sa­menleving om zich heen grijpende 'blijdwang' te relativeren. De vraag aan het publiek luidt waar je nu echt blij om wrordt. De één antwoordt een wandeltocht met de honden in de bossen. De ander roept met manlief op de scooter een tocht ma­ken. Lenette van Dongen springt er lenig en spontaan op in. Het contact met de zaal verloopt zo natuurlijk. Ze improviseert sterk. Dat getuigt van een groot zelfvertrouwen, maar ook respect voor haar bezoekers, hoewel de laatkomers subtiel op hun nummer worden gezet en een man op een van de voorste rijen die gaapt olijk wordt voorgehouden dat hij het nog een uur met haar moet uithouden.

Met terugkerende uitroepen met een carnavalesk karakter en een herhaald, geparafraseerd feestlied dat lijkt opgedragen aan de grote Toon Hermans 'dit is een dag om lief te hebben’ neemt ze de twitteraars en andere gebruikers van de sociale media op de hak. De privé-wereld die zij etaleren, lijkt zo vanzelfspre­kend gelukkig. Daarvoor is zij niet in de wieg gelegd. Zij wil de lafheid, de luiheid en de leugens niet. En de leegheid evenmin. We kopen spul­len om op anderen indruk te ma­ken. Reden voor Lenette om haar 700 euro dure laarzen uit te trek­ken en driftig weg te smijten. Ik, ik, ik moet wij wrorden. Ze verwrondert zich erover dat ver weg van Amster­dam mensen elkaar nog groeten. In de grootstedelijke samenleving lijkt iedereen een vreemde voor de an­der behalve in kakkineuze territoria van gelijkgestemden die maar lustig en leeg voortbabbelen. Lenette wil echte vriendschap en intimiteit.

Zij heeft geen kompas voor het alledaagse geluk. Het gaat bij haar altijd net even wat anders. Lenette van Dongen ontpopt zich als een krachtige comédienne die minder van zichzelf vertelt dan ze in haar vorige programma Nike deed, maar is nu nog dynamischer en gekker. Ze is liilarisch met haar mimiek en haar atletische lijf als ze runderen in het wild nadoet die ons een ge­voel van natuurgeluk moeten ge­ven. Het pittoreske hotelletje in Bar- celona blijkt een ramp, zo beeldt ze met haar lange benen op twee wreg- schuivende lits jumeaux fantastisch uit. En niemand heeft ooit beter een veerpont uitgebeeld.

Fysiek cabaret

Ze heeft een prima stem, in haar conferences wreeft ze choreografi­sche elementen. Ze danst, zweeft af en toe over het toneel. Het decor is fantasierijk met een bergwcuid w-aarop ze klautert en aardige visu­ele vondsten projecteert. Ze steekt een prachtige aanklacht af tegen de afritsbroeken van bergtoeristen. Vanaf nu zijn de dragers ervan een ander mensensoort gewerden. Le­nette excelleert in haar program­ma's met fysiek cabaret. Na een zware enkelblessure is ze terug en stort ze zich weer met volle overga­ve op het door haarzelf geschreven materiaal.

Na haar vindingrijke en energieke onderzoek in woord en gebaar naar de stoet van het eeuwige geluk, be­reikt ze de top van haar berg. Dan brengt ze een ingetogen epiloog w*aarin ze de zaken rustig en spiritu­eel en soms moralistisch op een rij zet. Ze zingt een Engels lied wraar- in ze probeert te overtuigen dat ze herboren is. Ze schakelt kort daar­na weer op het komische werk en mag bezoeker Akke Lenette in haar roze badjas water over haar uitgie­ten. Het is een dag om lief te heb­ben, zelfs in de regen, wil ze maar zeggen. Een lach en een traan lig­gen in Hoogseizoen dicht bij elkaar. Het was een indrukwekkende ex­cursie met deze extraverte en on­dernemende vrouw de reis naar de top te maken. Ze trakteerde op ver­gezichten. En tijdens de afdaling ook inzichten over vroeger, toen in haar geboortestad vele vrouwren hoofddoekjes droegen en niemand er over zeurde. Opgroeien in liefde, plezier en aandacht? Misschien is daar geen tijd meer voor door al dat getvvitter en gefacebook om voor anderen zo goed mogelijk voor de dag te komen.

Naast de vele grappen en prach­tige invallen heeft ze vanaf haar bergwcuid nogal wat stof om over na te denken meegegeven. Als je­zelf klautert heb je daar de rust niet voor. Een prima gids, die Lenette.