Blijdwang

Door Irene Start op Elsevier

Even lijkt de nieuwe show van Lenette van Dongen zo’n typi­sche sterke vrouwenact van een vijftiger die zich er niet onder laat krijgen. Van Dongen staat boven op een klimmuur die een berg moet voorstellen, hoge zwarte laklaarzen aan, maar wel voorzien van wandelstok­ken. Hoogseizoen is geen me- nopauze-toneel gelukkig, wel een goed gelukte satire op het moderne leven. Van Dongen heeft oog voor kleine rariteiten. Ze hekelt het blije gedoe (‘blijdwang’) op Twitter en het Nespresso-apparaat - onprak­tisch voor feestjes met meer dan twee gasten. Ze verbaast zich vaak, over voorverpakte aardappelschijfjes bijvoor­beeld, en het pakje dan open­snijden met een aardappelschil­mesje. Aan publieksparticipatie doet ze ook. Haar mini-onder- zoek over wat mensen (onge­lukkig maakt, zorgt voor vro­lijke interactie.